Misbrugsportalens Rådgivning

Misbrugsportalens Rådgivning

Indsatsen varetages fra 1.maj 2020 af  Pårørende Netværket - Misbrugsportalen.

Rådgivningen tilbyder gratis og anonyme støttende samtaler til mennesker berørt af misbrug og afhængighed alle hverdage på tlf. 70 90 90 80.  

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Rådgivningen et gratis og anonymt samtaletilbud til:

  • Pårørende til unge og voksne med et formodet misbrug eller en afhængighedsproblematik.

  • Voksne berørt af misbrug og afhængighed - herunder hash, narkotika, alkohol og medicin.
  • Fagpersoner og borgere med spørgsmål til problematikker vedrørende forbrug og misbrug.

Her kan du gratis og anonymt hente støtte og viden og få nye perspektiver igennem individuelle samtaler med vores rådgivere.

Når der er misbrug og afhængighed i familien, påvirker det alle individer i hjemmet, og der udvikler sig oftest uhensigtsmæssige mønstre og mestringsstrategier i familien. 

Det bliver misbruget og den misbrugende part, som bliver omdrejningspunktet og det styrende element i tilværelsen, også for dem, som er omkring og lever i samme hjem.

For ægtefæller, forældre, samlevere og ikke mindst for børnene i familien, der lever under disse omstændigheder,  følger der desværre langvarige konsekvenser og belastninger til følge, hvis ikke man søger om hjælp, bryder tavsheden og mønsteret. 

Det er ikke et ansvar, som noget barn skal bære, hvorfor det er ganske vigtigt, at man som voksen pårørende eller omsorgsgiver, er bevidst om de skadevirkninger, der kan opstå, ved at lade til og alene håbe på det bedste. 

I Rådgivningen tror vi på, at man skal støtte sin nærtstående med misbrug, men vi tror samtidigt på, at man først kan gøre dette, når man har sat nogle grænser og markeret de

Ønsker du at indgå i et længerevarende samtaleforløb, kan du anmode om dette ved at indsende information gennem formularen på forsiden, hvorefter du bliver kontaktet af en rådgiver på mail. 

Du kan læse mere om samtaleforløb, ved at trykke på fanen i menuen.

Omlægning af indsatsen i ny struktur

​Misbrugsportalens Rådgivning har til formål at give mennesker/familier berørt misbrug, et trygt og neutralt sted at henvende sig med bekymringer, overvejelser og konkrete spørgsmål.

Rådgivningen har eksisteret siden 2013 og er udviklet, samt drevet under Foreningen Misbrugsportalen, men er i dag blevet vellykket omorganiseret og forankret i Pårørende Netværket - Misbrugsportalen, som er en mindre landsdækkende organisation, målrettet misbrugsramte familier, som helhed.

Misbrugsportalens Rådgivning bliver derfor med at yde støtte og hjælp, som hidtil og der er arbejdet målrettet i 2020 for at dens betydningsfulde indsats kan fortsætte i fremtiden.

For at sikre bæredygtighed og en langsigtet forankring i den nye organisering, har Rådgivningen været igennem en omstrukturering og omlægning, fra at været en fysisk placeret rådgivningscentral, til at have en landsstruktur, hvor rådgivningen varetages af dygtige fagpersoner fra hele landet. 

Dette har bidraget til at sænke udgifterne forbundet med driften, øget fleksibilitet for frivillige tilknyttet indsatsen og ikke mindst de fremtidige muligheder, for at Rådgivningen kan have et stabilt, alsidigt og tværfagligt dygtigt korps af rådgivere, som ikke længere begrænses af, de frivilliges geografiske placering.

I det indeværende år, er der pt. et stærkt fokus på at udvide korpset, så endnu flere mennesker, kan modtage støtte og hjælp, samt modtage flere støtteformer, herunder også, samtaleforløb af længerevarende varighed, med samme rådgiver. 

Denne videreudvikling er glædelig og kommer til gavn for de mange misbrugsberørte familier, individer og pårørende, som oftest har brug for at tale med nogen, over flere gange.  

Dette har ikke været muligt i tidligere form. Frivillige fagpersoner, som brænder for at støtte Rådgivningens målgruppe, kan således bidrage med deres hjælp og støtte hjemmefra, uanset hvor i landet de bor i landet. 

Som rådsøger kan man derfor være sikker på, at Rådgivningens frivillige samtalepartnere og rådgivere, er nøje udvalgt baseret på deres faglige kompetencer, udprægede interesse for at hjælpe i netop vores rådgivningsindsats, samt kendetegnet ved et engagement og oftest en personlig erfaring, som tilgodeser rådsøgere, med forståelse og

Rådgivningen

​Misbrugsportalens Rådgivning tilbyder gratis og anonyme støttende samtaler til pårørende, samt til unge over 18 og voksne med et misbrug, eller en afhængighedsproblematik. Læs mere

Ring til os på

phone-call_2 70 90 90 80

Alle henvendelser behandles fortroligt.​

Åbningstider:

Mandag 15.00 - 18.00

Tirsdag   15.00 - 18.00

Onsdag  15.00. - 21.00

Torsdag  15.00 - 21.00

Fredag    15.30 - 21.00

​​​

​Misbrugsportalens Rådgivning

Ring alle hverdage på 70909080

Opmærksomhed henledes på at hjemmesiden

fra og med 1.maj 2020 drives af:

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

www.pårørende-netværket.dk 

Kontakt

​​Hovednummer:  71992919 nedlægges 1.juni 2020