​                                                             BLIV FRIVILLIG I VORES LANDSKORPS

Bliv frivillig rådgiver, og støt misbrugsramte familier og individer i krise​

Brænder du for at hjælper mennesker og familier i krise?

​Misbrugsportalens Rådgivning har siden 2013 ydet frivillig telefonrådgivning med støttende samtaler til misbrugsramte og pårørende overalt i Danmark.

Rådgivningen er et gratis og anonymt tilbud, som holder åbent alle hverdage, og henvender sig til pårørende og  misbrugsramte individer,  hvorfor du som frivillig vil arbejde med begge målgrupper i de individuelle støttende samtaler og i akutrådgivningen.

Henvendelserne har misbrug og afhængighed som fællestræk, men indeholder ofte også temaer som psykisk sårbarhed, sorg, svigt, ensomhed og afmagt.

Forskellen på akutrådgivningen og samtaleforløb, er at du i førstnævnte har vagter med udelukkende enkeltsamtaler, mens du som tovholder og personlig rådgiver på samtaleforløb, følger en rådsøger i en proces over 8 uger eller 8 samtaler. Man kan som rådgiver veksle mellem de to roller, såfremt profilen taler for det, og du er glad for varierende opgaver.

Hvordan arbejder vi i Misbrugsportalens Rådgivning?

​Det er essentielt, at man som rådgiver i samtalerne imødekommer alle henvendelser med et udforskende, åbent og fordomsfrit menneskesyn, og at enhver samtale tager sit udgangspunkt i den rådsøgendes egne forståelser, ønsker og behov. Vi betragter os ikke som eksperter, men som autentiske og reflekterende samtalepartnere.

Vores vigtigste opgave er at lytte og hjælpe hver enkelt rådsøger med at italesætte sin situation og sine behov. Herigennem bidrager vi til at belyse ressourcer og muligheder, der kan motivere og styrke rådsøgeren til at drage omsorg for sig selv og skabe en positiv forandring i sit liv.

Et generelt mål er, at alle rådsøgere har en tryg og positiv oplevelse i kontakten med Misbrugsportalen – de skal føle sig taget alvorligt og have lyst til at henvende sig igen.


Du skal have en almindelig smartphone for at kunne rådgive optimalt, og i øvrigt anbefaler vi det i forbindelse med notifikationer fra arbejdsgruppen i Rådgivningen og vagtplansappen samt vores omstillingssystem.

Vagterne ligger i tidsrummet:

Mandage og tirsdage fra kl. 15.00 - 18.00 samt onsdage, torsdag og fredage fra kl.18.00 - 21.00. Målet er dog, at vi udvider, så vagterne er åbne alle hverdage mellem 15 - 21, i lyset af stigende henvendelser under corona.

Du skal forvente at afsætte 3 timer ca. 4 gange om måneden, hvorunder aktiviteter som supervisionsgrupper, spændende faglige oplæg og frivilligmøder skal prioriteres. De er, udover deres faglige funktion, også vigtige at deltage i for at styrke det sociale sammenhold, da rådgiverne og vores rådgiverteam ikke sidder fysisk sammen i hverdagen.

Ved ansættelsen lægger vi vægt på, at du:

 • Engagerer dig i projektet i minimum 6 måneder og gerne mere.
 • Er velformuleret - særligt mundtligt.
 • Er stabil, ansvarsfuld og pålidelig.
 • Er omsorgsfuld, nærværende og empatisk af natur.
 • Er følelsesmæssigt robust, kender dine grænser og kan rumme svære problemstillinger. Det er vigtigt, at du er afklaret om eventuelt egne forhold relateret til arbejdet.
 • Har en baggrund inden for eksempelvis psykologi, terapi, behandling, pædagogik, social-rådgivning eller andet relevant. Er du studerende, ser vi helst, at du er på sidste år af dit studie.
 • Hvis du har en baggrund som pårørende eller har haft misbrugsproblemer tæt på dit liv i fortiden, er dette en fordel, men ikke et krav på nogen måde, ligesom det i denne sammenhæng er vigtigt, at du er helt afklaret om din egen situation og dit forhold til afhængighed.

Som frivillig rådgiver forpligter du dig til:

 • At gennemføre en rekrutteringsproces, hvor vi afklarer din fremtidige rolle i rådgivningen.
 • At afsætte 12 timer om måneden til rådgivning og deltagelse i faglig sparring.
 • At skrive dig på vagtplanen mindst én måned frem i tiden i vores vagtplan Smartplan.
 • At løbende  kommunikere med vores team og frivilligkoordinator, så samarbejdet styrkes.
 • At deltage i foredrag/oplæg på online platformen Zoom og tage opgaven som rådgiver seriøst.
 • At rådgive i overensstemmelse med vores retningslinjer, værdier og menneskesyn.
 • At bidrage til en god kultur i arbejdsgruppen præget af faglighed, fælles refleksion og en respektfuld omgangstone
 • At deltage i de obligatoriske og frivillige aktiviteter, som er omfattet af de 12 timer i måneden.

Hvad Misbrugsportalens Rådgivning kan tilbyde dig er:

 • En spændende og mangfoldig digital/virtuel rådgivningstjeneste i vækst.
 • Dygtige frivillige kolleger, som bor i hele landet, og deltagelse i faggrupper, hvor erfaringer deles.
 • Et givende frivilligt arbejde, hvor du gør en forskel for andre i nød og vokser fagligt såvel som personligt.
 • Et fagligt og humanitært plus på dit professionelle cv.
 • Deltagelse i opkvalificerende aktiviteter med en dygtig underviser og teamsupervisor.
 • Deltagelse i temaaftener og kurser live på platform Zoom, hvor du møder dine kollegaer.
 • En-til-en supervision efter udfordrende og svære samtaler
 • Gruppesupervision og refleksionsgrupper,  som motiverer dig og skærper din faglighed.
 • Online inspiration, oplæg om pårørende og afhængighedsproblemer
 • Aktiv medinddragelse og faglig sparring i indsatsens udvikling.
 • Sociale sammenkomster, hvor alle samles og mødes face-to-face i København.

Lyder det som noget for dig?

​Så send os en mail med ansøgning og CV til frivillig@misbrugsportalen.dk

Det er obligatorisk at sende dit CV og en motiveret ansøgning.

Akutrådgivningen

​Akutrådgivningen tilbyder gratis, anonyme og landsdækkende samtaler med pårørende til misbrugsramte samt individer over 18 år med et misbrug. 

Læs mere

Ring til os på

phone-call_2 70 90 90 80

Alle henvendelser behandles fortroligt.​

Åbningstider:

Mandag 15.00 - 18.00

Tirsdag   15.00 - 18.00

Onsdag  18.00 - 21.00

Torsdag  18.00 - 21.00

Fredag    18.00 - 21.00​​​

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Laurentsvej 16

2880 Bagsværd

Cvr. 39377837​

Kontakt os på mail@misbrugsportalen.dk

Kontakt os på + 45 ​ 70909080

​misbrugsportalen.dk

Varemærkebeskyttet siden 2013​