Netværksmøder målrettet kommunale rusmiddelcentre i kontakt med pårørende

​Som en del af vores projekt, "Styrket Indsats for misbrugsramte familier", støttet af Socialstyrelsen, ønsker vi at danne et brobyggernetværk, som forener repræsentanter fra rusmiddelcentre og familie-afdelinger fra mange forskellige kommuner i landet.

​Brobyggernetværket vil fungere som forum for erfaringsudveksling, samarbejde og udvikling af effektive metoder, hvorigennem kommunale repræsentanter kan samarbejde med os, henvise og bygge bro til vores tilbud med særligt fokus på pårørende til misbrugsramte, som i dag står uden adgang til hjælp og støtte, hvis deres nærmeste, der har et misbrug, ikke er i behandling.

Møderne bliver faciliteret sidste mandag i hver måned med opstart første gang i april 2024. Da vi anerkender vigtigheden af jeres involvering i netværket, samtidigt med at det skal fungere i praksis kalendermæssigt, har vi vedlagt en oversigt over mødedatoerne, så jeres respektive enheds- eller centerrepræsentant kan planlægge deltagelsen i god tid.

​Vi har fremsendt den fulde præsentation af brobyggermodellen med alle de tilhørende tilbud i indsatsen til alle center - og afdelingsledere, hvori henvisningsstrukturen og samarbejdsmuligheder er præsenteret. I vil inden mødet ligeledes få tilsendt materialet sammen med tema og dagsorden.

Det er frivilligt og uforpligtende at deltage, og I kan være med til et enkelt møde samt deltage i alle møderne, da vi i 2024 udvikler og styrker netværket. Vi anmoder dog om, at man tilmelder sig i god tid i nedenstående formular.

Formålet med netværksmøderne er overordnet at skabe rammerne om et nationalt frivilligt/offentligt netværk, der i fællesskab udvikler og arbejder på at styrke indsatsen for pårørende til misbrugsramte af alkohol, rusmidler og medicin.

Som I ved er de nærmeste pårørende en sårbar og kriseramte målgruppe, der ofte føler sig alene, socialt udsatte og magtesløse. Vi tror på, at vi gennem et tættere samarbejde i denne indsats kan skabe bedre vilkår for pårørende og herigennem styrke indsatsen for målgruppen i fællesskab.

Tilmeld dig netværket og modtag invitationerne til TEAMS via dette link:

Se oversigten over netværksmøderne her:

  • Mandag den 29. april kl. 16- 00
  • Mandag den 27. maj kl. 15- 16
  • Mandag den 24. juni kl. 15- 16
  • Mandag den 26. august kl. 15- 16
  • Mandag den 30. september kl. 15- 16
  • Mandag den 28. oktober kl. 15- 16
  • Mandag den 25. november kl. 15- 16

 
 
 
Hvilket møde(r) deltager du i? *


 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Brobyggermodellen i "Styrket indsats for misbrugsramte familier"

Akutrådgivningen

​Akutrådgivningen tilbyder gratis, fortrolige og landsdækkende samtaler med pårørende til misbrugsramte samt individer over 18 år med et misbrug. 

Læs mere

​Man - tir: 15.00 - 18.00

​Ons - fre: 18.00 - 21.00

​Hvad er Pårørende Netværket - Misbrugsportalen?

Pårørende Netværket er en social frivillig rådgivningsorganisation, der henvender sig til familier, som er berørt af afhængighed. 

Foreningen arbejder for at skabe bedre vilkår for sin målgruppe gennem frivillig akutrådgivning, individuelle samtaleforløb, terapeutiske gruppeforløb og afvikling af projekter såsom landsdækkende julehjælp, oplæg og pårørendefællesskaber. 

Åbningstider​

Mandag – Tirsdag

15.00 – 18.00​

Onsdag  - Fredag

18.00 – 21.00​

Weekender og helligdage

Lukket

Der tages for​behold for ændringer i åbningstiderne.

Kontaktoplysninger

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Bagsværd Hovedgade 126, 2880 Bagsværd

Klik her for rutevejledning

Telefon rådgivning: 7090 9080

Telefon sekretariat: 7060 4446

E-mail: mail@misbrugsportalen.dk