VEDTÆGTER

NAVN: Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

HJEMSTED: Københavns Kommune

FORENINGENS FORMÅL:​

  • Formålet med Pårørende Netværket - Misbrugsportalen, er at fremme vilkårene for misbrugsberørte børnefamilier og psykisk sårbare pårørende, som lever med en afhængig nærtstående eller opvokser i hjem, hvor det centrale omdrejningspunkt i tilværelsen er misbrug af medicin og/eller alkohol.
  • At udbrede kendskabet og sætte fokus på medicinafhængighed i Danmark.
  • At udbrede kendskabet til de omfattende konsekvenser, som pårørende misbrugsberørte familier lider under alkohol og medicinafhængighed.
  • At skabe fokus på psykiske lidelser som pårørende udvikler, grundet de store livsbelastninger, der opstår ved at leve med misbrug i sit hjem, og deres behov for mere social og sundhedsfremmende støtte end medicinsk.
  • Vores primære mål er at fremme, udvikle og drive indsatser og fællesskaber, som har fokus på den psykiske trivsel hos misbrugsberørte børnefamilier og unge pårørende, gennem frivillig indsats, med forståelse og genkendelighed i centrum

FORENINGENS FRIVILLIGE ARBEJDE SKAL REALISERE:

  • Frivillige aktiviteter, som støtter, styrker og forener misbrugsberørte familier og pårørende opvokset i misbrugshjem, samt forældre til særligt udsatte børn og unge.
  • Initiativer, der bygger et værdifuldt socialt og sundhedsfremmende grundlag, bygget på viden og erfaringer Foreningen Misbrugsportalen, som skaber bedre vilkår for en stærkt udsat og sårbar målgruppe, som vi har dannet en særskilt forening til.
  • Det første frivillige værested i landet, stiftet i nærværende forening til pårørende opvokset misbrugshjem og misbrugsberørte familier under navnet Kærestedet. Et trygt sikkerhedsnetværk særligt tilegnet målgruppen, hvor de bryder isolation, ensomhed og oplever samvær, samt udvikler relationer og tillid til andre mennesker igen.
  • At sikre hurtig tilgang til støtte og hjælp til psykisk sårbare pårørende og misbrugsramte, gennem kvalificeret frivillig telefonrådgivning, støttegrupper, fællesskabsprojekter, oplevelsesaktiviteter og andre relevante tiltag.
  • At skabe forskel og forandring for pårørende og misbrugsberørte familier, så der etableres flere frivillige sociale og sundhedsfremmende initiativer til fordel for pårørende til alkohol og medicinafhængige i Danmark.

​        Download resten af ​vedtægterne ​som dannner grundlaget for Kærestedet

Rådgivningen

​Misbrugsportalen tilbyder gratis og anonyme støttende samtaler til pårørende, samt til unge over 18 og voksne med et misbrug, eller en afhængighedsproblematik. Læs mere

Ring til os på

phone-call_2 70 90 90 80

Alle henvendelser behandles fortroligt.​

Åbningstider:

Mandag 14.00 - 17.30

Tirsdag   14.00 - 17.30

Onsdag  14.00. - 21.00

Torsdag  14.00 - 21.00

Fredag   14.00 - 21.00

​​​

Adresse

Misbrugsportalen

Rugtoften 4 

2880 Gladsaxe

CVR: 34557144​

Persondata

Kontakt

​​

Rådgivning 70 90 90 80

​​Sekretariat 71 99 29 19

​​kontakt@misbrugsportalen.dk