PÅRØRENDE NETVÆRKET - MISBRUGSPORTALEN SIDEN 2013

Pårørende Netværket er udsprunget af de seneste 7 års erfaringer i Foreningen Misbrugsportalens regi, som i 2013 blev etableret som en lukket Facebookgruppe, som blev forvaltet af frivillige, primært for at skabe kontakten mellem pårørende indbyrdes og udbrede den støtte til pårørende, der fandtes, hvilket er ganske snæver.  

Gennem årene, har vi på trods af at Misbrugsportalen blev til for at sikre bedre vilkår for misbrugramte og afhængige, udviklet og afviklet enkeltstående aktiviteter og indsatser til pårørende børnefamilier. Herigennem er afdækket, et særligt stort behov for en pårørendeorganisation, som henvender sig til de flere hundrede tusinde familier, som lever med afhængighed inde på livet i Danmark. 

Organisationen vil med sin allerede funderede erfaring, vidensdatabase, kærlige ånd og de samme stærke organisatoriske kompetencer, gennem frivillighed tilbyde pårørendeindsatser, der i høj grad er brug for, med inddragelse af nogle af landets mest indflydelsesrige forskere i afhængighed og relationer, så vores erfaringer med pårørende gennem syv år, sammen med eksisterende viden,  bliver udmøntet i en nytænkende og solid organisation for pårørende. 

Pårørende Netværket vil derfor i 2020 overtage de aktiviteter, som har med pårørende at gøre og de kommende år have et stærkt fokus på at fremme bedre vilkår for misbrugsberørte pårørende, i alle aldre, da vi ved at jo tidligere, man sikrer trivsel og tryghed hos børn i misbrugsramte familier, des bedre er deres muligheder for at have tillid til dem selv og omverden, når de bliver voksne. 

Dette mener vi kan sikres, ved at have indsatser målrettet voksne pårørende, forældre og enlige omsorgsgivere, som er de der giver børnene deres opvækstmuligheder. 600.000 børn estimeres at voksne op med moderate til svære alkoholvaner i hjemmet. 

Voksne pårørende, herunder særligt enlige mødre og fædre som har et vanskeligt forhold til den anden forælder pga. misbrugs, har derfor ubeskriveligt meget brug for, at der eksistere indsatser, som kan hjælpe dem. 

De skal have mulighed for at modtage den individuelle hjælp og støtte, som de har brug for at kunne tilegne sig vigtige strategier, være udstyret med redskaber og overskud til dem selv og deres børn, samt støtte, som styrker deres evne til at sætte børnene og dem selv først. Ikke mindst at sætte grænser og bryde onde cirkler som varer i årevis, meget tidligere end tilfældet er i dag.

Vores statistikker og erfaringer har vist at. 9 ud af 10 voksne pårørende, som vi har haft kontakt med i Misbrugsportalens projekter målrettet pårørende, selv har psykiske belastninger og lidelser, som angst, depression, stress blandt andre lidelser, som har en indvirkning på deres hverdag og gør dm sårbare og udsatte, oveni andre udfordringer, som de kæmper med dagligt, med en tilværelse som pårørende. Denne kaotiske og svære livssituation, for børn, unge og voksne, som er pårørende, ønsker Pårørende Netværket - Misbrugsportalen at dykke dybere ned i og skabe en pårørendeorganisation, som de kommende år, skal komme mange pårørende familier til gode. Følg med i foreningens udvikling eller bliv medlem hvis du er pårørende på  www.pårørende-netværket.dk eller www.misbrugsramte-familier.dk

Rådgivningen

​Misbrugsportalen tilbyder gratis og anonyme støttende samtaler til pårørende, samt til unge over 18 og voksne med et misbrug, eller en afhængighedsproblematik. Læs mere

Ring til os på

phone-call_2 70 90 90 80

Alle henvendelser behandles fortroligt.​

Åbningstider:

Mandag 14.00 - 17.30

Tirsdag   14.00 - 17.30

Onsdag  14.00. - 21.00

Torsdag  14.00 - 21.00

Fredag   17.30 - 21.00

​​​

Adresse

Misbrugsportalen

Rugtoften 4 

2880 Gladsaxe

CVR: 34557144​

Persondata

Kontakt

​​

Rådgivning 70 90 90 80​

​​Sekretariat 71 99 29 19

​​kontakt@misbrugsportalen.dk