​Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Bestyrelsen i Foreningen Misbrugsportalen indkalder herved rettidigt i henhold til vedtægternes § 4.3 til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse 10.maj 2020 kl. 10.00 på Østerbro, København med følgende dagsorden:

1) Velkomst

2) Valg af dirigent

3) Orientering fra formand Silvia N. Meyer

4) Generalforsamlingens accept af at foreningens bestyrelse påtager sig advokat, som kan varetage processen omkring foreningen fremover, under de foreliggende betingelser, der fremlægges for generalforsamlingen.

5.) Evt. valg af ny bestyrelse

Nærmere information for stedet for afholdelse af mødet, vil blive afklaret op til d.10..maj i lyset af Corona situationen.

Alle medlemmer er velkommen, og de som ønsker at deltage skal melde deres tilmelding senest d.3.maj 2020 til bestyrelsens mailadresse på kontakt@misbrugsportalen.dk 

Medlemmer i foreningen har rettidigt modtaget mail om nærværende generalforsamling.

EGF er udskudt til 13.maj. pga. d.10.lå på en søndag.

På bestyrelsens vegne

Silvia N. Meyer, stifter og formand

Rådgivningen

​Misbrugsportalens Rådgivning tilbyder gratis og anonyme støttende samtaler til pårørende, samt til unge over 18 og voksne med et misbrug, eller en afhængighedsproblematik. Læs mere

Ring til os på

phone-call_2 70 90 90 80

Alle henvendelser behandles fortroligt.​

Åbningstider:

Mandag 15.00 - 18.00

Tirsdag   15.00 - 18.00

Onsdag  15.00. - 21.00

Torsdag  15.00 - 21.00

Fredag    15.30 - 21.00

​​​

​Misbrugsportalens Rådgivning

Ring alle hverdage på 70909080

Opmærksomhed henledes på at hjemmesiden

fra og med 1.maj 2020 drives af:

Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

www.pårørende-netværket.dk 

Kontakt

​​Hovednummer:  71992919 nedlægges 1.juni 2020