BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

KoebenhavnsKommune

Københavns Kommune har besluttet at støtte Misbrugsportalen med midler fra Paragraf 18 puljen i 2014 og 2015 til foreningens frivillige arbejde, herunder vores rådgivningsarbejde. Vi værdsætter støtten.