BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Om Misbrugsportalen

Foreningen Misbrugsportalen blev etableret og stiftet i 2012 og er en social non-profit organisation, som har til formål at udbrede kendskabet til afhængighed og misbrug, samt yde støtte, oplysning og rådgivning til personer, der lider under forhold, relateret til misbrug og afhængighed.

Foreningen arbejder målrettet med, at udvikle og drive bæredygtige projekter med gennemslagskraft, samt at iværksætte tiltag og aktiviteter, som skal være til gavn og nytte, for både misbrugsramte og pårørende i Danmark.

Misbrugsportalen er grundlagt af Silvia Meyer, der selv har oplevet misbrug og afhængighed på nærmeste hold, gennem 15 år af sit liv, som ligeledes er baggrunden, for etableringen af misbrugsportalen.dk og stiftelsen af foreningen i 2012.

Vores formål og vision er at:

  • Skabe større synlighed og forståelse omkring afhængighed, misbrug og pårørende
  • Vejlede og støtte mennesker, som er berørt af misbrug og afhængighed
  • Forebygge gennem oplysning, viden og erfaringsdeling
  • Skabe et samfund som af-stigmatiserer og anerkender problemet
  • Nedbryde tabuer og fordomme om afhængige og misbrugsramte

Misbrugsportalen har i dag en konstitueret bestyrelse og et præsidium.