BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Hvad sker der i hjernen?

Stoffer aktiverer og stimulerer de dele af hjernen, der kaldes belønningssystemet. Det er nogle bestemte områder i hjernen, der giver os oplevelsen af lyst og det at føle sig godt tilpas. Det kan fx være, når vi har stillet vores sult, tørst eller lyst til sex. Belønningssystemet er helt centralt i for den måde, vi er sammen med andre på. Den forreste del af hjernen består af pandelapperne. De spiller en stor rolle i belønningssystemet. Det er her evnen til at planlægge, målrette og styre vores adfærd sidder.

Hjernen er først fuld udviklet i 20-årsalderen. Derfor er unge mere skrøbelige overfor den måde stoffer påvirker hjernen på. Unge bliver nemmere påvirket og har vanskeligere ved at styre rusen.

Afhængighed

Det er stoffernes påvirkning af belønningssystemet, der er forklaringen på, at man kan blive afhængig. Når belønningssystemet registrerer handlinger, der føles som en tilfredsstillelse, vil personen få lyst til at gentage de handlinger. Bliver man ved med at tage stoffer i lang tid, så ændrer ens belønningssystem sig, og man vil begynde at ændre sin opførsel.

Heroin, amfetamin og kokain påvirker belønningssystemet meget, og er derfor stoffer, der hurtigt kan skabe afhængighed. Men alle psykoaktive stoffer kan skabe afhængighed, hvis de bruges ofte.

Kilde: Sundhedsstyrelsen Stofinfo