BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Der er forskellige opfattelser af, hvad et 'misbrug' er. Unges Misbrug under Socialstyrelsen bruger en social forståelse.

Lasse på 15 år ryger hash i hverdagene. Har han et misbrug?

Mathilde på 17 år tager ecstasy, når hun går i byen. Har hun brug for behandling?

Trine og Tobias i 10. klasse er på druk hver weekend. Er de ved at udvikle et alkoholproblem?

Når medier, mennesker, politikere og eksperter taler om unge og rusmidler, er der mange begreber og forståelser i spil. Et af de ord, der ofte optræder, er misbrug. Men hvornår kan man tale om, at en ung har et misbrug?

Svaret afhænger af, hvordan man anskuer problematikken. Derfor varierer forståelserne af begrebet 'misbrug' alt efter, om fokus for eksempel er på:

  • Den unges sociale virkelighed
  • Den unges sundhedsmæssige og fysiske tilstand
  • Den unges psykiske tilstand
  • Jura: Om den unge bruger lovlige eller ulovlige rusmidler

Du kan læse om de forskellige synsvinkler her Andre forståelser af misbrug

Unges Misbrugs forståelse

Unges Misbrug arbejder med en social forståelse af unge og rusmidler. Vores fokus er på, hvordan en ungs forbrug af rusmidler påvirker den unges daglige sociale liv: Har han eller hun svært ved at fungere i skolen, på praktikpladsen eller socialt – som følge af sit forbrug af hash, alkohol eller andre rusmidler? Så har den unge – ifølge vores forståelse – et problematisk forbrug af rusmidler, der kræver, at den unge får støtte til at håndtere sin situation.

Unges Misbrugs forståelse af misbrug har afsæt i Verdenssundhedsorganisationen WHO, der beskriver misbrug som:

”Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser.”

Men mens WHOs forståelse er bred, ligger vores fokus på det problematiske forbrug af rusmidler, det vil sige konsekvenserne af forbruget for den unge her og nu.

De flydende grænser

Unges Misbrugs forståelse af misbrugsbegrebet handler altså om at skelne mellem det uproblematiske og det problematiske forbrug af rusmidler. Grænsen mellem de to er flydende.

Lasse på 15 år, der ryger hash, kan i en periode have svært ved at fungere i skolen – men i andre perioder ikke. I nogle perioder er den unges rusmiddelforbrug uproblematisk. I andre perioder er det ikke. Processen er ikke lineær – og der er mange faktorer i spil, som alle kan betyde noget for, om en ung er ved at udvikle et problematisk rusmiddelforbrug.

Lasses forældre er måske ved at blive skilt. Han er begyndt på en ny skole med nye krav. Eller han er forvirret over, hvad han vil med sit liv. Det hele kan spille ind på, hvordan Lasses forbrug af hash udvikler sig, og om det bliver et problematisk forbrug, der kræver støtte.

Lasses forbrug kan også være påvirket af, hvilken form for støtte, han får fra 'systemet' – lærerne på hans skole, medarbejderen i klubben eller andre fagpersoner og støtte fra familie og venner.

Om, eller hvornår, en ungs forbrug af rusmidler bliver problematisk afhænger altså af en række forhold som kammeratskabsgruppen, den unges voksenrelationer, overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse eller forskellige hændelser i den unges liv.

Én gang – eller flere?

De flydende grænser kan gøre det svært at vurdere, om en ung er på vej ud i en problematisk fase i sit rusmiddelforbrug, hvor han eller hun faktisk har brug for hjælp.

I de situationer er det en god idé at få klarhed over, om den unges rusmiddelforbrug er en enkeltstående begivenhed, eller om der er et gentagelsesmønster. Eksempelvis vil man skulle reagere forskelligt på, om en ung har drukket så meget til en fest, at han eller hun har været til udpumpning, eller om en ung ryger hash hver eneste dag.

Den unges opfattelse

Unge har ofte en anden opfattelse end voksne af, hvornår deres forbrug af rusmidler er skadeligt, altså hvornår der er tale om et problematisk forbrug eller et misbrug.

Misbrug er et begreb, de fleste unge forbinder med 'manden på bænken' eller heroin og gadeliv. Billeder, som de unge ikke kan identificere sig med.

De fleste unge opfatter desuden ikke rusmidler som et problem i sig selv. Rusmidler betyder fest, farver og godt socialt samvær, og forskellige rusmidler kan bruges alt efter sammenhæng. Hash kan være en fast del af aftenhygge med vennerne foran et computerspil eller en film. Mens ecstasy og speed er til en tur i byen.

Unge, der bruger stoffer som ecstasy i weekenderne og går på arbejde eller i skole i hverdagene, kan sagtens opleve, at de har fuld kontrol over forbruget og godt kan få en hverdag til at fungere.

Festkultur med risici

En stor undersøgelse af unges festvaner, viden om og holdning til rusmidler viser dog, at unge som regel undervurderer rusmiddelforbrugets risici.

På diskoteker og andre steder i nattelivet er rusmidler en fast del af festkulturen. Det er normalt at drikke, når man skal have det sjovt. Det er også blevet normalt at ryge hash, viser forskningen – unge i dag opfatter ikke hash som mere farligt end spiritus, og derfor har de et større forbrug. Dem, der drikker og fester mest, er desuden også dem, der oftest ryger hash.

Selvom nogle unge føler, de kan kontrollere deres forbrug, kan andre ikke. Godt hver tredje ung, der har et regelmæssig forbrug af hårde stoffer, oplever at have mistet kontrollen over sit stofbrug i kortere eller længere tidsperioder. Disse unge føler, at deres rusmiddelforbrug har negative konsekvenser for deres hverdagsliv. Men få ønsker at søge hjælp eller forlade stofferne helt.

Skærpet underretningspligt

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som offentligt ansat fagperson har skærpet underretningspligt, hvis man er bekymret for en ung med et problematisk forbrug af rusmidler og ikke har mulighed for at løse den unges vanskeligheder inden for sit eget system.

Kilde: Socialstyrelsen - Unges misbrug