BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Doping defineres som en overtrædelse af antidopingreglerne.

I Danmark drejer det sig om artikel 2.1-2.8 i de nationale antidopingregler.

De 8 artikler har følgende ordlyd i overskrift form:

1.1. Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører i en prøve fra en idrætsudøver.

2.2. En idrætsudøvers anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode.

2.3. Nægtelse af eller uden tvingende årsag at undlade at medvirke til prøvetagning, når man er indkaldt i overensstemmelse med disse antidopingregler eller på anden måde unddrager sig at afgive en prøve.

2.4. Overtrædelse af gældende krav om, at en idrætsudøver skal være til rådighed for prøvetagning uden for konkurrence, herunder undladelse af at indberette påkrævede oplysninger om opholdssted (’whereabouts’) og mislykkede forsøg på dopingkontrol (’missed tests’) som angivet i artikel 5.4 i overenstemmelse med den internationale standard for prøvetagning.

2.5. Snyd eller forsøg på snyd med alle dele af dopingkontrollen.

2.6. Besiddelse af forbudte stoffer og forbudte metoder

2.7. Ulovlig handel eller forsøg på ulovlig handel med forbudte stoffer eller forbudte metoder.

2.8. Administration eller forsøg på administration af en forbudt metode eller et forbudt stof til enhver idrætsudøver under konkurrence eller administration eller forsøg på administration til enhver idrætsudøver uden for konkurrence af en forbudt metode eller et forbudt stof, der er forbudt uden for konkurrence, eller medvirken til, opmuntring af, støtte til, hjælp med, dækken over eller anden form for medvirken, der omfatter en overtrædelse af eller forsøg på overtrædelse af antidopingreglerne.

Du finder de nationale antidopingregler, herunder den komplette regeltekst for de 8 artikler her

En væsentlig overtrædelse af antidopingreglerne er tilstedeværelsen i den menneskelige organisme af stoffer, der er forbudt i henhold til WADA's liste over forbudte stoffer.Brug af sådanne stoffer, tilstedeværelsen af sådanne stoffer i urin- eller blodprøve, samt anvendelsen af metoder til at ændre analyseresultatet af en urin eller blodprøve, er forbudt."

Doping er altså ikke kun forbudte stoffer, som man på en eller anden måde får ind i kroppen. Doping er også fremgangsmåder, der kan sløre brugen af forbudte stoffer og andre arbejdsmetoder, der i sig selv kan have en præstationsfremmende effekt. En forbudt arbejdsmetode er, når man ikke direkte anvender nogen stoffer, men alligevel opnår en kunstig forbedring af kroppens præstationsevne og atletens konkurrencedygtighed. Det kunne for eksempel være bloddoping. Hvilke stoffer og metoder, det konkret drejer sig om, kan du se under forbudte stoffer og metoder.

Doping foregår illegalt og som oftest i det skjulte, og derfor er det også sparsomt med kontrollerede, videnskabelige forsøg og artikler. Der findes uden tvivl enkeltpersoner med en stor medicinsk og praktisk viden om doping, men denne viden er bare ikke tilgængelig.

Det er altså svært at give en præcis forklaring på, hvad doping er, og hvordan det virker. Det afhænger alt sammen af, hvilket stof og metode, man anvender.

Læs mere om de forskellige stoffer:

  • Stimulerende stoffer
  • Narkotika
  • Anabole stoffer
  • Diuretika og andre sløringsstoffer
  • Peptidhormoner, væsktfaktorer og lignende stoffer
  • Hormonelle antagonister og modulatorer

Kilde: Antidoping.dk