BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

At skære sig for at fjerne ubehag og psykisk smerte

Alle mennesker har problemer. Alle mennesker kender til pinefulde følelser, negative tanker og kropsligt ubehag. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan vi forholder os til disse. Ligeledes er der stor forskel på, i hvor høj grad vi oplever os i stand til at nedsætte ubehag samt forandre pinefulde tanker og fornemmelser på en selvrespektfuld og konstruktiv måde.

Men i bund og grund er vi alle mennesker, som ønsker at løse problemer og fjerne ubehag i vor hverdag. Cuttingadfærd, at skære i sig selv, gøres i forsøget på netop dette. Desværre bliver cuttingadfærden hyppigt til en yderst negativ, selvforstærkende cyklus.

 

Hvad er cutting?

Cutting er et udtryk, man anvender, når man taler om den form for selvbeskadigende adfærd, som består af: At skære og/eller snitte i sig selv. Selvbeskadigende adfærd, hvorunder cutting altså hører, er handlinger, med hvilke man direkte eller indirekte forårsager skade på sig selv.

Det er svært at vurdere, præcis hvor mange der anvender cuttingadfærd, et bud er 3-4%. For unge mennesker er det langt højere. Mange har et ambivalent forhold til deres cuttingadfærd, eftersom de synes, det er både flovt/pinligt og hjælpsomt. Nogle frygter sanktioner fra omgivelserne, hvis cuttingadfærden opdages.

Oftest skjules de synlige tegn på cuttingadfærd - sår og arrene. Der er adskillige måder at udføre cutting på. De fleste cutter sig i arme, ben eller mave. Men man kan, i princippet, cutte sig alle steder på kroppen. Der er stor forskel på, hvor dybt man cutter, hvor ofte man cutter, om man cutter alene eller sammen med andre, hvornår på dagen man cutter, og der er stor forskel i, hvor meget energi man bruger på at skjule sin cutting.

 

Cuttingadfærd:

Et forsøg på problemløsning!

Det væsentligste i forbindelse med cuttingadfærd er: Cuttingadfærd må betragtes som en såkaldt problemløsningsstrategi. Cuttingadfærd er altså et aktivt forsøg på ?at gøre noget ved? et følelsesmæssigt, tankemæssigt, kropsligt problem/ubehag. Cuttingadfærd kan være:

  • Et forsøg på at nedsætte/fjerne følelsesmæssigt ubehag (f.eks. svigt, angst, fortvivlelse m.m.). Her har cuttingadfærden altså til formål at hjælpe sig selv til, hurtigst muligt, at få de ubehagelige følelser, tanker, kropslige fornemmelser nedsat eller helt væk. Cuttingadfærd er således et forsøg på "emotionsregulering" (som netop handler om at ændre/nuancere/ nedsætte egne følelsesmæssige og kropslige fornemmelser). Man kan nærmest sige, at der er tale om en slags 'selvtrøst' eller selvmedicinering.
  • Et forsøg på at stoppe ubehagelige negative og selvnedvurderende tanker (tanker, som skaber, forstærker eller vedligeholder ubehag). Mange vil kende til selvnedvurderende tanker som: "Du duer ikke til noget, det går sikkert galt, du klarer det aldrig, de andre vil dig ikke" o.l. Cuttingadfærd har her til formål at nedsætte ubehagelige tankers anmassende intensitet.
  • Et forsøg på at etablere en fornemmelse af "sig selv". Nogle mennesker oplever, fra tid til anden, at deres følelsesliv primært er karakteriseret af en ubehagelig tomhedsfølelse. Når denne tomhedsfølelse er for ubehagelig, kan cuttingadfærden have som formål at: "skabe følelser i et liv, hvor man ellers ikke føler meget". Cuttingadfærdens ræsonnement kan her beskrives som: "Hvis jeg kan føle smerte, så føler jeg da i det mindste andet end tomhed!"
  • Et forsøg på at genoprette fornemmelsen af "kontakten med nuet". Nogle mennesker oplever, fra tid til anden, at de lever i en parallelverden, hvor de nærmest er "tilskuere til eget liv, krop og tanker". Cuttingadfærdens formål er her at genoprette kontakten med nuet og dermed kontakten til "sig selv".

Cuttingadfærd er altså et forsøg på problemløsning og opleves ofte som et effektivt "redskab". Imidlertid følger der, i kølvandet på cuttingadfærden, hyppigt dårlig samvittighed, skyld og skam. På denne måde bliver cuttingadfærden både problemløsningen og en del af selve problemet.

 

Cuttingadfærd:

Faser og forløb

Cuttingadfærd er et komplekst samspil af mange elementer, det er dog muligt at anskue cuttingadfærd ud fra nedenstående. Her illustreres, hvorledes cuttingadfærden er en selvforstærkende, negativ cyklus.

Forud for denne cyklus er "første cuttingadfærd", man kan næsten kalde det "cuttingdebut".

Der er stor forskel på, hvordan den første cutting kommer i stand. Nogle bliver inspireret af veninder, venner, internet, film, musik. Andre af noget helt andet. Det vigtige i denne forbindelse er ikke, hvordan man fandt på den første cuttingadfærd, men hvad man udleder af den første cuttingadfærd.

Når den første cutting bliver til gentagen cuttingadfærd, hænger dette sammen med oplevelsen af cuttingadfærd som problemløsende samtidig med manglende tro på/tillid til at kunne ændre på følelsesmæssigt/ kropsligt/ tankemæssigt ubehag på andre måder. Mange med gentagen cuttingadfærd mangler også tillid til, at andre mennesker kan/vil være en støtte og hjælp.

 

Cuttingadfærd:

Behandles via "respekt for dig selv" og samtaleterapi

Du må først erkende respektfuldt over for dig selv, at du lige nu anvender cutting som et forsøg på at løse problemer/fjerne ubehag. Dernæst må du, med tiden, acceptere, at alle mennesker - fra tid til anden - har følelsesmæssigt/tankermæssigt eller kropsligt ubehag. Det er ofte således, at du vil have brug for professionel hjælp til at ændre din cuttingadfærd. Det er ikke pinligt eller flovt at søge hjælp for cuttingadfærd. Det er nærmest det modsatte: Ved at søge hjælp tager du dig selv og dit eget liv alvorligt. At søge hjælp kan være dit første skridt til at forandre dit liv i netop den retning, du selv ønsker det.

Kilde: Patientvejledningen