BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Cannabis har en række forskellige effekter. Det kan klassificeres som et beroligende hallucinogen. De hallucinogene effekter kan ændre dine sanser

 

Stoffet

Cannabis er et naturligt forekommende stof, der er lavet af cannabisplanten. Cannabis kan gøre at man føler sig afslappet. Ligesom andre rusmidler kan det ændre ens sanser, så man hører eller føler ting, som man normalt ikke gør.

Cannabis kommer i forskellige former. Hash, pot (græs) og skunk er de mest almindelige. Hash er en sort eller brun klump, der er lavet af harpiks fra cannabisplanten. Pot er lavet af tørrede blade og blomstrende dele af planten, og ligner tætpakkede tørrede urter. Skunk er en stærkere form for cannabis, hvor indholdet af det aktive stof THC (det stof, der fremkalder rusen) kan være mere end dobbelt så højt som i pot.

 

Effekt

Oftest blandes cannabis med tobak og rulles til en “joint”, som kan ryges. Cannabis kan også indtages gennem fødevarer, hvor det blandes i for eksempel kager og te. Det tager længere tid for de aktive stoffer at blive optaget, når man spiser det - ofte op til to timer. Det kan derfor være meget svært at forudsige/styre virkningen af stoffet.

Cannabis har en række forskellige effekter. Det kan klassificeres som et beroligende hallucinogen. De hallucinogene effekter kan ændre dine sanser. Virkningen af cannabis kan både være behagelig og ubehagelig. Den behagelige virkning kan få en til at føle sig afslappet, glad, mere snakkesalig og give grineflip. Den ubehagelige virkning kan fremkalde følelser af angst, mistænksomhed, panik og paranoia

 

Bivirkning

Cannabis kan påvirke den måde hjernen fungerer på. Regelmæssig brug af stoffet kan derfor påvirke evnen til indlæring og koncentration. Hash skiller sig ud fra andre rusmidler, fordi det bliver længere i kroppen og hjernen. Det betyder, at evnen til indlæring og koncentration er væsentligt svækket i helt op til fire-fem dage efter indtagelse af stoffet. Ryger man cannabis igen, inden det man røg sidst, er ude af kroppen, vil stoffet ophobe sig. Det kan tage op til otte uger, inden det ophobede cannabis er helt ude af kroppen og hjernen.

Bivirkningen af cannabis på hjernen har større konsekvenser, når man er ung. Det skyldes, at det netop er i ungdomsårene, at hjernen udvikler sig mest. Hvis hjernens udvikling hæmmes af cannabisbrug i disse vigtige år, kan det derfor få betydning langt ind i voksenlivet.
Enkelte oplever psykiske bivirkninger af cannabis-brug i form af nedture og panikangst. Hos nogle få kan rusen også medføre alvorlige psykoser. Dette sker heldigvis kun sjældent. Men hvis man i forvejen er psykisk sårbar, bør man holde sig langt væk fra hash.

 

Hurtige hashfacts

  • Hyppig brug af cannabis kan påvirke fertiliteten. Hos manden daler sædkvaliteten og hos kvinden kan ægløsningen gå i stå.
  • Som gravid vil man også overføre det aktive stof THC, som er i hashen til fosteret. Undersøgelser viser, at hashrygning under graviditeten medfører, at barnet vejer mindre og bliver mere uroligt.
  • Ved blanding af cannabis med tobak udsætter man sig for samme risiko, som når man ryger tobak.
  • I år 2010 var hash “hovedstof” hos 73 % af de unge mellem 18 og 24 år, som søgte behandling for deres stofmisbrug. (tal fra Sundhedsstyrelsen, Narkosituationen i DK 2011).

 

Ved længere tids brug

Hvis man har et regelmæssigt brug – for eksempel ryger cannabis flere gange om ugen – så vil det påvirke ens forhold til andre mennesker, ens evne til at lære, og ens evne til at klare sig godt på sit arbejde eller i sin skole. Det skyldes, at cannabis påvirker de dele af hjernen, som bestemmer og styrer vores følelser, vores hukommelse og indlæring og den måde vi bevæger vores krop.

Fysisk oplever regelmæssige hashrygere tit problemer med hoste og irritation i hals og lunger. Rent fysisk er cannabis ellers ikke et stærkt stof. Ingen er døde direkte af at ryge hash. Man bliver ikke automatisk misbruger af at ryge en joint i ny og næ. Men man KAN blive afhængig af cannabis. Det værste er den psykiske afhængighed: Hvis man dropper hashen må man droppe mange af sine daglige vaner og ofte også sine venner. Den fysiske afhængighed er mindre end hvis man for eksempel er afhængig af tobak, alkohol, kokain eller heroin. Den er der ikke desto mindre. Folk, som har haft et stort forbrug, vil få abstinenser i form af søvnløshed, irritation, rystelser og maveproblemer.

Den typiske skade efter et langvarigt misbrug af cannabis er, at man bliver dårligere til at klare modgang og man bliver apatisk. Det vil sige ligeglad og afstumpet. Det sker først og fremmest på grund af skaderne på hukommelsen, indlæringsevnen og på måden, man forholder sig til andre mennesker. Men også på grund af det liv, man har levet. Fordi man har været påvirket gennem mange år, har man ikke udviklet sig på samme måde som sine jævnaldrende. Man har klaret sig dårligt i skolen og på arbejdet, og man har ikke lært lige så meget som andre. Der kan være meget at indhente.

Kilde: Netstof.dk