BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Bulimia nervosa - Bulimi betyder oksehunger og bulimia nervosa (BN) nervøs overspisning

Karakteristisk for patienterne er episoder med tvangsmæssig overspisning og efterfølgende vægtregulerende adfærd samtidig med en forstyrret kropsopfattelse. Sygdommen starter typisk i 16-20 årsalderen, men kan ses fra 12 årsalderen og efter 20 år. Sygdommen har ofte varet i 8-10 år, før patienten kommer i behandling. Da patienterne oftest er normalvægtige, opdages sygdommen sent af omgivelserne og oftest alene på grund af følgevirkningerne.

 

Typisk adfærd

Restriktive spisevaner går som regel forud for udvikling af BN. Patienterne forsøger at tabe sig ved at faste eller begrænse deres kalorieindtag, men kan ikke gennemføre det. I stedet udløser sultfølelsen kontroltab og kaotisk overspisning efterfulgt af vægtkompenserende adfærd. De hyppigste former for vægtregulerende adfærd er opkastninger, misbrug af laksantia, diuretika eller slankemidler, faste og overdreven motion.

 

Psykiske symptomer

Patienterne er skamfulde over ikke at have kontrol over spisningen. De isolerer sig og deltager kun sjældent eller nødtvungent i måltider sammen med andre. Den sociale isolation skyldes også, at de sammenligner sig med andre og føler sig mindreværdige og ulækre. De føler, at andre er pænere, dygtigere og tyndere, og at de selv spiller fallit ved ikke at kunne kontrollere spisningen og tabe sig. Tankerne kredser om mad og vægt, og patienten bruger megen tid på ritualer, der kan få karakter af tvangsprægede handlinger for at få kontrol og fremtræde perfekt. Overspisning bruges som et beroligende middel i et forsøg på at få kontrol over indre tomhed eller kaotiske følelser.

 

Legemlige symptomer

Overspisningen og de efterfølgende opkastninger giver anledning til smerter i spiserør og mave.

Desuden ses hyppigt hypokaliæmi og alkalose. I sjældne tilfælde kan dette med føre nyresvigt, ødemer og epileptiske kramper. Der er rapporteret ganske få tilfælde med dødelig udgang på grund af elektrolytforstyrrelser eller sprængning af mavesækken. Opkastninger medfører desuden syreskader på tændernes emalje og hævede (evt. betændte) spytkirtler. Ved tvangsmæssig motion ses evt. overbelastningsskader på bevægeapparatet. De hyppigste langvarige følger af BN er svære tandskader. Desuden kan der være langvarig påvirkning af og smerter fra mavetarmkanalen trods helbredelse for spiseforstyrrelsen.

 

Forløb og prognose

Der findes kun få efterundersøgelser af patienter med BN. Helbredelsesprocenten skønnes at være 50-60% (12). På baggrund af den ofte lange sygdomsvarighed på diagnosetidspunktet,
formodes lidelsen i mange tilfælde at være kronisk.

Kilde: Sundhedsstyrelsen: Spiseforstyrrelser – Anbefalinger for organisation og behandling 2005