BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Har du lyst til at blive del af træningen og holdet, så ring direkte til projektkoordinatoren Michael på 20766269.

"BRUG BOLDEN" er inspireret af det frivillige fodboldprojekt FC Misbrugsportalen, som har eksisteret siden 2013 hos Foreningen Misbrugsportalen.

Brug Bolden er en forgrening og videreudvikling af det eksisterende sociale fodboldprojekt, som nu via nært samarbejde mellem Misbrugsportalen og CLEAN HOUSE, tilbyder langt flere i målgruppen, tilknytning og deltagelse i et interessebaseret fodboldprojekt, som tager udgangspunkt i at danne netværk mellem brugere på tværs af væresteder og foreninger for udsatte.

Der vil er regelmæssig fodboldtræning Fremad Valby, hvor alle brugere er velkomne i BRUG BOLDEN og de aktiviteter, somprojektet ellers tilbyder.

Projektet vil endvidere løbende deltage i stævner, arrangementer og turneringer for udsatte og stiller op med et eller flere hold, bestående af de brugere af projektet, som ønsker at være med til konkurrencer som repræsentant af Brug Bolden

Du kan se introvideoen til Brug Bolden København her: https://www.facebook.com/brugboldenkbh/videos/1086303768114448/