BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Benzodiazepiner er en type medicin i pilleform, der har en sløvende og angstdæmpende virkning på centralnervesystemet.

 

Stoffet

Benzodiazepiner bruges til to formål: som sovemiddel og til at dæmpe angst. Det indgår i medicin som valium, stesolid og rohypnol. Stofferne fremmer virkningen af signalstoffet GABA (gamma-amino-smørsyre) i hjernen.

Benzodiazepiner benyttes i medicinsk sammenhæng mest til korttidsbehandlinger. Det skyldes, at de mister deres effekt, hvis de indtages regelmæssigt i mere end et par uger. Det kalder man toleransudvikling.

De forskellige benzodiazepiner har næsten de samme virkninger og bivirkninger. De adskiller sig dog i den måde, de optages i kroppen på, og hvor længe de virker. Nogle stoffer virker i 6-8 timer og andre i flere dage. Sovemidlerne nedbrydes eksempelvis hurtigt i kroppen og effekterne er derfor aftaget næste morgen. Derimod nedbrydes den angstdæmpende medicin nedbrydes langsomt i kroppen, og virker derfor i lang tid.

 

Effekt

Benzodiazepiner anvendes primært ved akut uro eller angst. De kan føre til afhængighed efter 4-8 ugers regelmæssig behandling. Bruger man stofferne længere tid, kan det medføre, at man får svært ved at stoppe med medicinen, og der kan opstå abstinenssymptomer. De kan vise sig som angst, uro, søvnløshed eller krampeanfald. Derfor må/kan man ikke pludseligt stoppe med behandlingen af disse stoffer, og man bør aftale en nedtrapningsplan med sin læge.

Brugere af benzodiazepiner kan groft sagt opdeles i to grupper: dem der får stoffet ordineret af deres læge, og dem der skaffer det på illegal facon. Den første gruppe er mennesker med konkrete diagnosticerede problemer, som man forsøger at afhjælpe gennem medicinering. Det kan for eksempel være stress, indre uro eller søvnbesvær. Den anden gruppe er brugere, der ønsker at opnå en rus. Man kan især blive beruset af stofferne, hvis man tager medicinen samtidig med alkohol. Denne blanding er dog meget problematisk. Se under "bivirkninger" hvorfor. I rusen kan der i nogle situationer forekomme en omvendt virkning af stoffet. For eksempel oplevelser af euforisk tilstand, øget energi, rastløshed og i nogle situationer hallucinationer.

 

Bivirkning

Stofferne må ikke indtages sammen med blandt andet alkohol, da effekten kan være helt uforudsigelig. Det, der sker, når man blander benzodiazepiner, alkohol eller GHB, kaldes synergisme. Det betyder, at virkningen af stofferne gensidigt forstærker hinanden. Synergismen mellem disse fire depressanter er altså farlig, fordi man simpelthen ikke kan forudsige, hvilken virkning man opnår. Benzodiazepiners dæmpende virkning på nervesystemet forstærkes af alkohol og GHB. Det kan resultere i en forgiftning, der kan være dødelig, da vejrtrækningen kan gå i stå.

Brugere af benzodiazepiner skal være opmærksomme på, at stofferne kan påvirke reaktionsevnen. Det kan blandt andet give problemer ved bilkørsel eller betjening af farlige maskiner.

Kilde: Netstof.dk