BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Hvad er amfetamin?

Amfetamin er et centralstimulerende stof. Det virker primært ved at frigive transmitterstoffet (=signalstof) dopamin i hjernen. Andre af hjernens transmitterstoffer som noradrenealin, endorfiner og serotonin frigives dog også.

Amfetamin blev - ligesom metamfetamin - brugt kort efter, at dets effekt var blevet opdaget som en opkvikkende stimulans til soldater under 2. verdenskrig. Lave doser amfetamin bruges fortsat til at behandle hyperaktivitet hos børn og søvnsygdommen narkolepsi. Man foretrækker dog oftest at bruge andre beslægtede lægemidler. Det skyldes, at der er mindre risiko for, at de bliver misbrugt.

Amfetamin indtages, når det bruges som euforiserende stof, ofte i pulverform (snifning) eller i tablet- eller kapselform. Det kan også tages som indsprøjtning. Ikke-medicinsk brug, salg og produktion af amfetamin er ulovligt.

 

Hvilke effekter har amfetamin?

Amfetamin er et centralstimulerende, dvs. at det gør brugeren mere ”på” og aktiv. Det er beslægtet med især kokain, metamfetamin. Metamfetamin er dog en del stærkere. Amfetamin er også beslægtet med en del af de lægemidler, der bruges til at behandle ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) som f.eks ritalin.

Man bliver mere vågen og energisk af amfetamin. Det gør, at det blandt andet har været misbrugt blandt sportsfolk i udholdenhedsportsgrene som f.eks. landevejscykling samt af studerende, der skal holde sig vågne for at læse til eksamen. Effekten kommer hurtigt og varer nogle timer, typisk 4-8 timer. Dette er længere end kokain. Da det også fjerner sultfornemmelsen, er det også blevet anvendt som slankemiddel.

Hvis man tager amfetamin med sprøjte, giver det en kraftigere og hurtigere indsættende lykkefølelse, og risikoen for at udvikle afhængighed er øget. Det samme gælder for andre stoffer, der kan indtages ved indsprøjtning.

Amfetaminet gør, at man ikke fornemmer kroppens normale træthedssignaler. Man får ikke flere kræfter af stoffet, det føles kun sådan. Mange oplever derfor i en amfetamin-rus at køre sig selv helt op i præstationer, for senere at køre ned når virkningen af stoffet trapper ned. Denne effekt kan i værste fald føre til en kollaps, som kan få dødelig udgang.

Andre effekter er talelyst, rastløshed og ophidselse. Nogle bliver aggressive og fjendtlige – dette synes dog at være endnu mere udtalt med det beslægtede og mere kraftige stof metamfetamin.

Både blodtryk, puls og kropstemperatur øges. Man sveder mere end almindeligt. Det øgede blodtryk øger risikoen for hjerneblødninger. Dette kan være livstruende. Den øgede hjerneaktivitet kan medføre krampeanfald.

Amfetamin kan hos nogen udløse psykotiske reaktioner. Opfattelsen af virkeligheden ophæves, ens karakter ændrer sig dramatisk, og man opfører sig uforudsigeligt.

 

Kan man blive afhængig af amfetamin?

Den intense lykkefølelse gør, at det er let at blive afhængig, selv om mange oplever fysisk ubehag efter brugen. Man bliver først og fremmest psykisk afhængig af stoffet, i mindre grad fysisk afhængig. Det vil sige, at de fysiske gener, når man ophører med amfetamin, er mindre udtalte end f.eks. ved heroin, alkohol eller GHB.

Kilde: Sundhed.dk