BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Alkoholisme er en sygdom. Diagnosen stilles ud fra en kombination af afvigende adfærd, nedsat funktion i dagliglivet samt bestemte kropslige symptomer. Ved alkoholisme har man såkaldt tolerans udvikling. Det vil sige, at man skal drikke mere for at opnå samme effekt. Man får også ubehagelige eller endog farlige abstinenssymptomer, hvis man ophører med eller har længere pauser i alkoholindtagelsen.

Alkoholmisbrug og alkoholisme er forbundet med en lang række medicinske, psykiatriske, sociale, kriminelle, erhvervsmæssige, økonomiske og familiære problemer. Eksempelvis er alkoholisme hos en eller begge forældre årsag til mange familieproblemer. Det kan være skilsmisse, behov for socialhjælp, mishandling af ægtefælle, misbrug af børn, vanrøgt af børn og anden kriminel adfærd som f.eks. spritkørsel.

 

Vanskeligt at opdage tidligt
De fleste alkoholikere bliver ikke opdaget af lægen eller andet sundhedspersonale. Det skyldes først og fremmest, at alkoholikeren skjuler drikkeriet og benægter de problemer, som hænger sammen med drikkeriet. Hertil kommer den gradvise udvikling af sygdommen og kroppens evne til at tilpasse sig det øgede alkoholindtag.

Familiemedlemmer benægter ofte eller underdriver alkoholproblemet. Uden at ønske det bidrager de dermed til, at alkoholismen fortsætter ved at dække over problemet eller ved at overtage ansvaret for familien eller økonomien. I mange tilfælde kan drikkeriet således længe holdes skjult.

 

Tidlige symptomer og tegn
Når en alkoholiker konfronteres med, at han eller hun har et alkoholproblem, vil vedkommende som regel benægte det fuldstændigt. Alkoholisme er en mangeartet sygdom. Sygdommen påvirkes ofte af alkoholikerens personlighed såvel som andre faktorer. Derfor varierer symptomer og tegn fra person til person. Der er dog visse adfærdstræk og tegn som tyder på, at en person har et alkoholproblem:

Eksempler på sådanne træk er: Angst, irritabilitet, søvnbesvær, hyppige faldepisoder, mange blå mærker, kronisk depression, skulkeri eller fravær fra arbejde eller skole, tab af job, skilsmisse eller separation, økonomiske problemer, hyppig beruselse, vægttab, biluheld og spritkørsel.

 

Sene symptomer og tegn
Sene symptomer og tegn kan være medicinske tilstande som betændelse i bugspytkirtlen, mavekatar, alkoholisk leversygdom, nerveskader (neuropati), blodmangel (anæmi), hjerneskade, unormal hjernefunktion (Wernickes-Korsakoffs encefalopati), mavesår og maveblødning.
Børn af alkoholikere har en øget risiko for selv at begynde at misbruge alkohol, narkotika, samt at udvikle adfærdsproblemer samt angst og depression.

Alkoholikere har højere risiko for psykiatrisk sygdom og selvmord. De oplever ofte skyld, skam og nedtrykthed. Dette gælder især, når deres alkoholproblem fører til store tab. Det kan f.eks. være tab af arbejde, venskaber, kæreste, status, økonomisk tryghed eller fysisk helbred. Mange medicinske problemer kommer på grund af, eller forværres af, alkoholismen. Hertil kommer, at alkoholikeren ofte mangler evnen til at gennemføre ordineret medicinsk behandling.


Kilde: Sundhed.dk