BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Alkoholisme er en tilstand. hvor man ikke har kontrol over sit alkoholforbrug. Alkohol bliver forbrugt i et omfang, som går langt ud over det som er almindeligt. Alkoholafhængige bruger alkohol oftere, og misbruget fører til skader på helbredet og på forholdet til medmenneske

Af dem som udvikler afhængighed af alkohol antager man, at 1 af 5 har en arvelig eller socialt betinget øget risiko for dette. En barndom og opvækst præget af rusmiddelmisbrug hos forældrene giver øget risiko for udvikling af afhængighed hos børnene. Jo mere omgang med alkohol i hjemmet, jo større risiko er der for, at barnet senere bliver alkoholbruger eller -misbruger. Det er heller ikke usædvanligt, at alkoholmisbrug udvikler sig, hvor der er vanskeligheder i livssituationen. Det kan f.eks. være efter en separation eller skilsmisse.

Let tilgang til alkohol gør også, at man lettere udvikler et misbrug.

 

Hvad kendetegner en alkoholmisbruger?

Kronisk alkoholisme er ofte karakteriseret af:

Kontroltab: Alkoholafhængige magter ikke at ophøre med at drikke igen, så snart han/hun har taget enkelte drinks. Normale mennesker kan beslutte sig til at indtage et bestemt antal genstande
"Reparationstrang": Mange alkoholafhængige har behov for en "opkvikker" i form af alkohol morgenen efter en druktur. Dette at kroppen først virker "normalt" efter nyt indtag af alkohol, er et meget alvorlig symptom
Alkohol tilgængeligt: Den alkoholafhængige ønsker at gardere sig mod "dagen derpå" ved altid at have nok alkohol tilgængeligt

 

Råd til alkoholmisbrugerens partner

 • Tag ikke ansvar for det alkoholmisbrugeren gør, det skal han/hun selv gøre
 • Lad dig ikke misbruge fysisk eller mentalt, lad misbrugeren få det at vide, hvis du finder opførslen uacceptabel. Hvis misbrugeren ikke efterkommer dette, og heller ikke søger hjælp, er et brud i forholdet nok det eneste rigtige
 • Sørg for, at du har et socialt netværk udenom misbrugeren
 • Tag vare på dit eget psykiske og fysiske helbred
 • Tag afstand fra den irrationelle og ansvarsløse adfærd misbrugeren ofte udviser
 • Drik ikke sammen med misbrugeren. Total afholdenhed er nødvendig
 • Prøv at tale med din partner på en jævnbyrdig måde, uden at fordømme. Prøv at tage problemer og følelser op, samt at motivere misbrugeren til at søge behandling
 • Forsøg at undgå bitterheds- og vredesfølelse
 • Det hjælper ikke at gemme alkoholen eller hælde den i vasken

 

Hvad kan alkoholmisbruget føre til?

Mere end halvdelen af alle ægteskaber, hvor en af parterne er alkoholiseret, ender med skilsmisse. Det sociale netværk er ofte også nedslidt, og de fleste alkoholafhængige vil til slut miste deres vennekreds.

 

Legemlige sygdomme knyttet til alkoholmisbrug

Alkoholen vil fordele sig i alle kroppens organer og har i større og mindre grad skadelig virkning på disse. Mest udsat er lever, hjerte og hjerne. Leveren vil først reagere på alkoholen ved at vokse, man får en såkaldt "fedtlever". Til trods for sin øgede størrelse, er leveren ikke mere effektiv i sin funktion. Fortsætter misbruget vil leveren derefter skrumpe og fungere stadig dårligere. Dette kaldes levercirrhose eller "skrumpelever", og er ofte en dødelig tilstand. Også hjertet vil ofte vokse som følge af alkoholmisbruget. Et forstørret hjerte vil heller ikke klare at pumpe blodet rundt i kroppen så godt, som det skal. Man kan da udvikle hjertesvigt, som er en anden mulig dødelig tilstand.

Alkoholens virkninger på hjernen er mange. De umiddelbare effekter er "trægere" tankegang og reflekser og dårligere dømmekraft. Misbruget fører ofte til udvikling af forskellige psykiatriske tilstande, som omtalt lidt længere nede i dette afsnit.

Dødelig dosis for alkoholikere er ofte lavere end for andre, fordi alkoholikeren ofte er kropsligt svækket, som følge af sit misbrug (organskade). Alkoholikere kan alligevel forbrænde alkohol hurtigere end en person med normalt forbrug.

 

Psykiatriske tilstande knyttet til alkoholmisbrug

Alkoholisk demens

 • Endestadiet ved kronisk alkoholisme
 • Alkoholmisbrugeren tilskriver ofte de problemer, han møder, andre personer eller samfundet. "Det er de andres skyld!"
 • Tilstanden præges af gradvis mindre omsorg for andre (familien) samt egoisme (mere optaget af egne behov). Alkoholmisbrugere bliver mindre nøjeregnende med sig selv
 • Udvikling af en sløvhedstilstand svarende til aldersdemens
 • En allerede indtrådt demens kan ofte bedres, og man kan hindre forværring ved totalt ophør af alkoholindtag
 • Behandlingen består i total afholdenhed fra alkohol, rigelig med vitaminer og sund kost

 

Jalousiforrykthed

 • En ikke sjælden tilstand ved fremskreden alkoholafhængighed
 • Flere bagvedliggende årsager mistænkes ved denne tilstand. Især fremhæves, at den alkoholafhængige personlighedsmæssigt er passiv og afhængig af partneren
 • En anden faktor er den ofte ophørte, eller i alle fald reducerede seksuelle potens. Alkoholmisbrugeren har dermed manglende evne til at kunne opfylde den seksuelle del af et parforhold
 • Vrangforestillingerne vil i mange tilfælde medføre en stor belastning for ægteskab/parforhold
 • Behandling består i afholdenhed fra alkohol og af antipsykotisk medicin. Det kan blive nødvendigt med psykoterapi og familiebehandling.

 

Alkoholhallucinose

 • Dette er en tilstand, som kun opstår hos kroniske alkoholmisbrugere. Tilstanden kendetegnes af syns- og specielt hørelseshallucinationer
 • Den opstår oftest i abstinensfaser, 1-2 uger efter at drukturen er afsluttet
 • Patienten hører stemmer, der truer eller skælder ham ud
 • Behandles med medicin (antipsykotika). Der skal desuden også gives rigelig med B-vitaminer og al indtagelse af alkohol skal undgås
 • Kan udvikle sig til en kronisk psykotisk tilstand

 

Hvad kan man gøre?

Generelt kan man sige, at desto tidligere man klarer at ophøre med misbruget, jo lettere er det. Dette skyldes både afhængighedens grad, og det faktum at jo længere man har været misbruger, jo mere af det sociale netværk og det hjælpeapparat familie og venner er, vil være smuldret bort.

Hjælpeorganisationer (f.eks. AA, blå kors) kan yde hjælp og tilbyde et socialt netværk, som kan være til nytte for at komme ud af alkoholproblemet.

Kilde: Sundhed.dk