BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Alkohol er årsag til omkring 60 forskellige sygdomme og tilstande,

Ud over at være et afhængighedsskabende stof er alkohol årsag til omkring 60 forskellige sygdomme og tilstande, herunder skader, sinds- og adfærdsmæssige lidelser, mave-tarm-lidelser, kræftsygdomme, hjertekar-sygdomme, lidelser i immunsystemet, lungesygdomme, muskel- og skeletsygdomme og forplantningsmæssige lidelser.

I forbindelse med graviditet kan alkohol øge risikoen for fosterskader, tidlig fødsel og lav fødselsvægt.

For de fleste tilstande øger alkohol risikoen afhængigt af mængden, således at jo større alkoholforbrug, der er tale om, jo større er risikoen.

 For nogle tilstande – fx sygdomme i hjertemuskulaturen, ARDS (kritisk lungeskade) og muskelskader – synes skaderne udelukkende at være et resultat af et vedvarende højt alkoholforbrug, men også her øges risikoen for og alvorligheden af disse tilstande afhængig af, hvor meget man drikker. Hyppigheden af episoder med stort alkoholforbrug og mængden, man drikkeri disse situationer, øger i særlig gad risikoen for skader og visse hjerte-kar-sygdomme (sygdom i hjertets kranspulsårer og slagtilfælde).

Kilde: Sundhedsstyrelsens pjece ’Alkohol og Helbred’