BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Alkohol er skadeligt for fostret, og skadevirkningen bliver større, jo højere alkoholkoncentration moderen har i blodet.

Sundhedsstyrelsens anbefaler, at gravide helt afholder sig fra at drikke alkohol.

Alkohol er skadeligt for fostret – den nedre grænse er usikker.

Fra forskningen ved man, at alkohol er skadeligt for fostret, og at skadevirkningen bliver større, jo højere alkoholkoncentration moderen har i blodet.

Den alvorligste alkoholskade er et føtalt alkoholsyndrom, som omfatter vækstretardering, at barnet får karakteristiske ansigtstræk, og at de har symptomer på hjerneskade. Børn med føtalt alkoholsyndrom kan derudover have andre medfødte misdannelser, fx medfødt hjertefejl, klumpfødder og misdannelse af kønsorganer.

Et lavere alkoholforbrug kan give mindre skader som fx lettere adfærdsforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder og andre mindre neurologiske påvirkninger. Disse skader kan ofte ikke konstateres ved fødslen, men konstateres først, når barnet når skolealderen og udviser indlæringsmæssige og adfærdsmæssige forstyrrelser.

Kilde: Sundhedsstyrelsen