BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Et alkoholproblem i en børnefamilie belaster alle familiens medlemmer. Sundhedsstyrelsen har en liste over kommuner, der har en børne-familiesagkyndig eller anden kontaktperson, der kan give gode råd om kommunens hjælp til børn og voksne i familier med alkoholproblemer.

Det skønnes, at ca. 122.000 børn og unge vokser op i en familie med et alkoholproblem, og at ca. 1/3 af danskerne har et menneske med et alkoholproblem i familien – enten i kernefamilien eller blandt andre familiemedlemmer.

Et alkoholproblem i en børnefamilie belaster alle familiens medlemmer: den voksne, der drikker, partner og børnene og kan medføre alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer for alle. For børnene kan problemerne vise sig både under opvæksten og senere i ungdoms- og voksenlivet. Partneren belastes ofte psykisk af alkoholproblemet i lige så høj grad, som den voksne, der drikker. For børnene betyder det, at de risikerer at miste opmærksomheden fra begge forældre. Jo tidligere en familie får hjælp til at løse problemet, des større er mulighederne for at undgå eller mindske disse skader og sikre børnene trivsel og en sund udvikling.

De fleste familier vil have gavn af, at alle bliver inddraget i løsningen af problemet fx via familieorienteret alkoholbehandling og støtte til børnene i deres daginstitution og skole. Men familier og familiemedlemmer er forskellige og kan derfor have brug for forskellige former for hjælp. For hver enkelt familie bør det derfor vurderes, hvilken hjælp der vil være relevant.

Sundhedsstyrelsen har en liste over kommuner, der har en børne-familiesagkyndig eller anden kontaktperson, der kan give gode råd til borgere og til professionelle om kommunens hjælp til børn og voksne i familier med alkoholproblemer.

De børne-familiesagkyndige og kontaktpersonerne tilbyder også hjælp til professionelle, planlæggere og politikere i kommunerne til at udvikle en styrket indsats over for borgerne gennem etablering af politikker, handleplaner og handlevejledninger, undervisning, metodeudvikling mv.

Kilde: Sundhedsstyrelsen