BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Afhængighed kan være både en psykisk og en fysisk tilstand.

Afhængighed indebærer karakteristiske ændringer i adfærd og ens måde at tænke på, og kendetegnes ved en tvangsmæssig trang til at få tilført et eller flere stoffer. Dette for at opnå de psykiske virkninger stoffet giver, eller for at undgå ubehaget som kommer, når det ikke tilføres.

Man taler om psykisk og fysisk afhængighed. Ved stofmisbrug er psykisk og fysisk afhængighed til stede i varierende grad, alt efter hvilket stof som misbruges, og hvem der misbruger det.

Psykisk afhængighed indebærer, at personen opnår en følelse af velvære eller tilfredsstillelse ved at tage stoffet. Vedkommende får jævnligt en voldsom trang til atter at indtage stoffet for at opnå disse effekter (kaldet craving).

Fysisk afhængighed er et resultat af, at kroppen har tilpasset sig det tilførte stof. Der opstår derfor fysiske symptomer, når stoffet ikke længere er til stede i kroppen. Det kan for eksempel være kvalme, diare, hovedpine, feber samt endog kramper. Disse symptomer kalder man abstinenser.

Begge disse komponenter bidrager til symptombilledet ved afhængighed. Dette medfører, at den afhængige person bruger stadig mere tid og flere kræfter benyttes for at få fat i stoffet.

Kilde: Sundhed.dk