Søndag, 24 juli, 2016
 

Selvværd og spiseforstyrrelse

Hvad har selvværd og spiseforstyrrelse med hinanden at gøre? En hel del, mener terapeut Pernille Ungermann. Det er nemlig hendes erfaring, at de allerfleste spiseforstyrrede grundlæggende har et lavt selvværd.
1 marts, 2013

En spiseforstyrrelse handler i høj grad om lavt – eller manglende selvværd, selvom fokus på mad, vægt og kalorier umiddelbart er det mest centrale og synlige, når man har en spiseforstyrrelse.

 

Den ofte ekstreme fokusering på mad, vægt og udseende er blot et symptom.

Et symptom på, at man indeni har nogle følelsesmæssige problemer, som er svære at håndtere og tackle.

Hvis man virkelig vil forstå, hvad en spiseforstyrrelse handler om, så er det vigtigt, at man koncentrerer sig om at forstå de dybere bagvedliggende årsager – nemlig de indre følelsesmæssige problemer og lavt selvværd.

En del af de følelsesmæssige problemer og udfordringer rigtig mange med spiseforstyrrelse har, er som sagt et lavt selvværd.

Selve det at leve med en invaliderende og ofte tvangsmæssig spiseforstyrrelse, hvor skyld, skam, selvkritik, selvbebrejdelser og afmagt fylder rigtig meget, bidrager til et endnu lavere selvværd - end man havde i forvejen.

Det udgør en stor trussel for ens selvaccept; en negativ og destruktiv nedadgående spiral.

På den måde udgør spiseforstyrrelsen en vedligeholdende – og endda forværrende - faktor af det lave selvværd og de følelsesmæssige problemer.

 

Dit selvværd

Selvværd er helt afgørende for din psykiske trivsel.

Selvværd handler om at føle, at du har en værdi.

Selvværd er det omdømme, du har i dig selv.

 

At du tror på det bedste i dig selv, at du ser og tror på dine muligheder.

At du dybt inde synes, at du er ”helt ok”- lige meget hvad.

At du er elsket og accepteret.

Andre er til at stole på og vil tolerere og acceptere dig, som du er.

Dit selvværd er afgørende for, om du er i følelsesmæssig balance, at du kan udvikle færdigheder og gå efter det, som du har brug for i livet.

 

Lavt selvværd – negative tanker - tapper dig for energi og øger stresshormonerne i din krop.

Stress slider, du mister modstandskraft på kroppen -og tærer på immunforsvaret.

 

Et højt selvværd er derimod beskyttelse i forhold til modgang og uventede problemer.

Gode positive tanker bidrager til et stærkt immunforsvar, som kan afværge infektioner og lignende.

Dine tanker og selvværd

Følelsen af at være noget værd er hel central for din trivsel og

handler i høj graf om den betydning, du tillægger det du oplever - den måde du fortolker på.

Selvværd er de tanker, du har om dig selv.

Dit selvværd er direkte forbundet med de tanker og overbevisninger, som du har om dig selv.

Selvværd defineres, som den kognitive – tankemæssige – indre præsentation af dig selv.

Den værdi, du giver dig selv og dit liv.

Set fra et kognitivt perspektiv – det tankemæssige – betragtes spiseforstyrrelse som en kognitiv lidelse, som indebærer forvrængede negative tænkemåder, fortolkninger og leveregler.

Når du har lavt selvværd, har du grundlæggende en dårlig opfattelse af dig selv, du bedømmer dig selv negativt og meget kritisk - tillægger dig selv en ringe værdi.

 

De mest almindelige symptomer på at du har et lavt selvværd kan være:

- Du føler dig ofte ”dum”, ”grim”, ikke ”god nok” og utilstrækkelig.

- Du er ofte meget selvkritisk, dømmer dig selv hårdt, fokuseret på fejl og mangler.

- Du føler ikke at du fortjener at modtage kærlighed, opmærksomhed og accept.

- Du føler skyld, skam og dårlig samvittighed.

- Du er ofte trist, ked af det, træt og modløs.

- Du er usikker og har svært ved at træffe beslutninger.

- Du overser ofte dine egne styrkesider, og værdsætter ikke de resultater, du opnår – det er aldrig helt godt nok

Det er belastende og nedbrydende at have så uvenlige og kritiske tanker om dig selv.

De tanker, som du har, er dine egne konstruktioner. De stammer fra dig selv og er individuelle og personlige, men påvirkes også udefra.

Det er svært at vide, hvad andre tænker om dig, og selv når du spørger, får du måske ikke et ærligt svar.

Det er den betydning, du selv tillægger andres tanker, der er afgørende for, hvordan du har det.

De tanker, du har om dig selv - dit selvværd – kan være baseret på flere forskellige faktorer:

Din tidlige udvikling og erfaringer, hvordan du blev mødt fra du var lille, om du fik ubetinget kærlighed og omsorg, følte dig set, forstået og accepteret, som du var, dine personlige erfaringer og oplevelser gennem dit liv og opvækst, og på hvad andre betydningsfulde mennesker har lært dig om, hvordan du virker på andre.

Tankerne vedligeholdes af det, du oplever, tænker og føler hver dag.

  • Du viser dit selvværd i den måde, du reagerer og kommunikerer på.
  • Dit selvværd kommer til udtryk i din adfærd – dine sociale færdigheder.
  • Dine sociale færdigheder er afgørende for, hvordan du klarer dig i livet, og hvordan du oplever det.
  • Hvordan du anvender dine sociale færdigheder er afhængig af dine tanker og følelser.

 

Du udvikler og vedligeholder hele tiden dit selvværd:

- Det, du tænker om dig selv.

- Det, du siger om dig selv.

- Det, du tror andre mener om dig.

- Måden, du viser andre, hvem du er gennem din adfærd.

 

Hvordan får du et bedre selvværd?

Mange mennesker tror, at selvværd er noget, man er født med, og enten har man det eller ikke har det.

Men sådan hænger det i midlertidig ikke sammen.

Selvværd, troen på dig selv og troen på din egen formåen, er der ikke bare af sig selv – men kræver en indsats.

Der findes ikke noget quick fix til at få et højt og sundt selvværd og til at komme ud af en spiseforstyrrelse.

Hvis du lider af en spiseforstyrrelse, så påvirker det i høj grad dit selvværd.

Selvbebrejdelser, selvkritik, had til dig selv og destruktive negative tanker er sikkert meget ofte noget, der styrer dit liv.

Det er som sagt en negativ nedadgående spiral, der fører til endnu mere selvlede, destruktivitet og afmagt.

Når du slår dig selv oven i hovedet med en KÆMPE stor og hård hammer, så fører det blot til endnu lavere selvværd – dag for dag.

Det første lille skridt på vej til at skabe et godt selvværd - og samtidig starten på din vej ud af din spiseforstyrrelse – er at finde ud af, og blive bevidst om, hvad du tænker om dig selv.

Dine tanker om dig selv påvirker dit selvværd, så vær opmærksom på, hvad du tænker om dig selv!

Prøv at lægge mærke til det, du:

1. siger om dig selv

2. tænker om dig selv

3. tror, andre siger og tænker om dig

 

Tanker er ikke altid lette at holde styr på, især ikke de tanker, du ikke forstår eller er bevidst om, du har.

Derfor starter det med, at du begynder at blive bevidst om, hvad du tænker.

Hvordan tænker du?

Du kan: ”tænke imod dig selv”.

Eller du kan ”tænke med dig selv”.

Når du lider af en spiseforstyrrelse kan triste, negative tanker og følelser fylde rigtig meget – ” du tænker imod dig selv” – uden du måske egentlig er bevidst om det!

Hvordan er det for dig?

Tænker du overvejende positive, støttende, tilgivende, konstruktive og opbyggende tanker?

Eller er det negative, destruktive, selvbebrejdende, nedbrydende og hårdt dømmende tanker, der fylder mest?

Med andre ord: er dine tanker konstruktive, sunde og hensigtsmæssige – fører de til indre ro og lykkefølelse – et højt selvværd…?

Eller er de usunde, uhensigtsmæssige, stressende, fører til indre uro, gør dig ked af det – et lavt selvværd?

Fører dine tanker til, at du ser muligheder eller begrænsninger..?

Det er min erfaring, at der er en typisk mental adfærd – en kendetegnende tænkemåde - forbundet med at have en spiseforstyrrelse.

En mental adfærd, der er præget af en overordentlig selvkritisk, negativ, destruktiv og begrænsende tankegang.

En negativ tankegang, som følger den nedadgående spirals bevægelser.

Når du først er blevet bevidst om dine tanker og kan erkende dem, så kan du starte med at arbejde med dit kognitive – tankemæssige – system, og lære at vurdere det, du tænker, på en kritisk og konstruktiv måde.

Du kan nemlig selv lære at regulere dine tanker.

Hvis du f.eks. i en given situation får den tanke, at du ikke er noget værd, så kan du begynde at forholde dig kritisk til din destruktive tanke – gøre lidt modstand og modsige den!

Se på hvad der kan bevise at det er sandt, eller modbevise at det netop ikke er sandt.

Du kan begynde at blive bevidst om dine egne, ofte automatiske negative, tanker, som kan være urimelige og irrationelle.

Når først du er bevidst om dine negative tanker og dine negative mentale billeder om dig selv, så gælder det om bevidst at begynde at erstatte dem med mere konstruktive og positive tanker og overbevisninger.

 

En anden væsentlig del af at arbejde med dit selvværd er, at arbejde med dine sociale færdigheder – udvikle og opbygge dem – skabe robusthed og selvbeskyttelse.

Gode sociale færdigheder og højt selvværd hænger nemlig sammen på den måde, at du kan øge dit selvværd ved at praktisere gode egenskaber.

Når du udvikler dine forskellige sociale færdigheder, f.eks. dine kommunikations-, problemløsende-, selvbeskyttende- og følelsesmæssige færdigheder – f.eks. evnen til at sige fra og til, sætte sunde grænser, passe på dig selv, få dine behov tilfredsstillet, håndtere dine følelser og tanker, så øger du samtidig din bevidsthed om dit eget værd.

Gode sociale færdigheder giver dig handlekraft og livsglæde.

Gode sociale færdigheder hjælper dig med at trives i livet.

Det kræver øvelse og tager tid – dine tanke-, følelses- og adfærdsmæssige mønstre kan nemlig blive dybt nedgroede vaner.

Men tro mig det kan lade sig gøre at udvikle og oparbejde et sundt selvværd.

Det kræver, at du er villig til at skabe forandring.

Husk at øvelse gør mester – og at gode tanker giver gode følelser….

Anonym rådgivning